Výstava poľovníckych trofejí

Žilinský samosprávny kraj
Liptovské múzeum v Ružomberku
Obvodná poľovnícka komora Ružomberok
Slovenský poľovnícky zväz – okresná organizácia Ružomberok
Vás pozývajú na
ulovených v poľovných revíroch okresu Ružomberok
v poľovníckej sezóne 2015 – 2016
Slávnostná vernisáž: 13. marec 2016 o 10.00 hod.
Miesto: výstavná sála Liptovského múzea v Ružomberku
Trvanie výstavy: do 24. marca 2016
Súčasť výstavy: ukážky z činnosti poľovníckych združení pri chove, ochrane a love zveri,
kresby žiakov základných škôl 5. Ročníka s témou „Dieťa a príroda“,
výstava najsilnejších trofejí z minulého storočia v okrese Ružomberok
Otváracie hodiny
pondelok: piatok 8.00 – 16.00
sobota: nedeľa 11.00 – 16.00
Informácie: Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
tel. č.: 044 43 22 468, 43 03 533, e-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.sk

Celý plagát si môžete prebrať tu