Vážený občania, drahí milovníci prírody

PZ2

Vážení občania, drahí milovníci prírody! Prihovárame sa k vám v mene výboru poľovného združenia Kamenná a chceme vám poskytnúť pravdivé informácie a zároveň vás upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré sa šíri prostredníctvom novo-zaregistrovanej spoločnosti. Z tohoto dôvodu sme si dali za povinnosť vás o tomto informovať, pretože sa nás ľudia pýtajú,…