Poľovné združenie Kamenná Liptovské Sliače

Poľovnícke združenie Kamenná Liptovské Sliače vzniklo oddelením sa od poľovníckeho združenia Salatín Liptovská Štiavnica. V roku 2003 sa Sliačanskí poľovníci, ktorých bolo v tom čase 14 a pôsobili v PZ Salatín, rozhodli vytvoriť si vlastné poľovnícke združenie. Po dlhých rozhovoroch o budúcnosti poľovníkov, sa dňa 20. Novembra 2003 sa v Ružomberku zišla delimitačná komisia v zložení: Jozef Priesol, Ján Gejdoš a Pavol Gejdoš za úsek Liptovské Sliače a zároveň za novovznikajúce PZ Kamenná Lipt Sliače, ďalej Vít Balko a Jaroslav Mišura za úsek Lipt. Štiavnica a Ing. Štefan Moravčík za úsek Ludrová. Komisia vykonala ocenenie majetku PZ a určila postup delenia majetku medzi PZ Salatín Liptovská Štiavnica a novovznikajúcim PZ Kamenná Liptovské Sliače. Dňa 10. Januára 2004 v Liptovských Sliačoch sa uskutočnila schôdza PZ Salatín, na ktorej bol podpísaný protokol o prestupe časti členov PZ a delimitácii majetku. Z dovtedajších členov prestúpili títo: Ján Gejdoš, Milan Priesol, Peter Schmidt, Ladislav Vajda, Jozef Priesol, Pavol Gejdoš, Vladimír Krajčí, Lubomír Mojš, Miroslav Frič, Milan Jacko, Alojz Godiš, Jozef Salák, Stanislav Littva, Ivan Hradský· Ustanovujúcu schôdzu novovznikajúceho združenia zvolala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Ružomberok na 7. Februára 2004. Za okresnú organizáciu sa zúčastnil Tibor Kubala. Za obecný úrad Lipt. Sliače starosta Vladimír Fuňák, za urbár Lipt. Sliače Ing. Ondrej Švidroň, za lesný úrad Ing. Marián Guniš, za policajný zbor – úsek zbraní a streliva pán Pavol Baštigál. Zakladajúcimi členmi boli Pavol Gejdoš, Ján Gejdoš, Peter Schmidt, Milan Priesol, Jozef Priesol, Vladimír Krajčí, Jozef Salák, Milan Jacko, Miroslav Frič, Stanislav Littva, Lubomír Mojš, Alojz Godiš, Ivan Hradský, Ladislav Vajda. Za predsedu bol zvolený Pavol Gejdoš. Hospodárom sa stal Peter Schmidtz, finančným hospodárom Miroslav Frič, tajomníkom Jozef Priesol, strelecky a kynologicky referent Ľubomír Mojš. Dozorná rada Ján Gejdoš a Milan Priesol. Pán Tibor Kubala následne odovzdal všetky kompetencie novozvolenému predsedovi. Na ustanovujúcej schôdzi na vlastnú žiadosť odišli zo združenia Ladislav Vajda a Stanislav Littva. Počas ustanovujúcej schôdze boli prijatí aj dvaja nový členovia, Roman Priesol a Pavol Gejdoš ml. Podľa poľovníckych zvyklostí boli tradičným spôsobom pasovaní na poľovníkov. Prijatým uznesením a po potvrdení právoplatnosti bolo poľovnícke združenie Kamenná založené do okresnej organizácie Slovenského Zväzu Ružomberok. V súčasnosti je 21členov a snaží sa plniť výkon práva poľovníctva.